دسته بندی : دستگاه های بسته بندی

دسته : دستگاه های بسته بندی

دستگاه کیسه و کارتن پر کن دو توزین BST 208 KT


ادامه مطلب

دستگاه کیسه پرکن گرانول حجمی


ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی ده توزین BST 100 GT-R


دستگاه بسته بندی ده توزین: دستگاه بسته‌بندی ده توزین ، مختص بسته‌بندی انواع مواد گرانولی از جمله حبوبات ، خشکبار ، غلات ، چیپس ، میوه و سبزیجات خشک ، برنج ، قند ، چای ، شکر ، تافی ، سویا و غیره طراحی و ساخت گردیده . این دستگاه بسته‌بندی مجهز به ده ترازوی […]

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی تی بگ (چای کیسه‌ای) BST 109 TB


ادامه مطلب

دستگاه کیسه‌ و‌ کارتن پرکن دوتوزین (گرانول‌ وزنی) BST 206 KT


ادامه مطلب

دستگاه قوطی پرکن چهار توزین (گرانول وزنی) BST 204 GT


ادامه مطلب

دستگاه قوطی پرکن دو توزین (گرانول وزنی) BST 202 GT


ادامه مطلب

دستگاه قوطی پرکن مواد پودری (اوگر) BST 201 MP


ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی شرینک پک (المنتی) BST 100 SP-A


ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی گرانول حجمی (ترازو گردان) BST 107 GT


ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی مواد پودری (اوگر) BST 105 GT


ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی چهار توزین (گرانول وزنی) BST 104 GT


دستگاه بسته بندی چهار توزین: دستگاه بسته‌بندی چهار توزین ، مختص بسته‌بندی انواع مواد گرانولی از جمله حبوبات ، خشکبار ، غلات ، چیپس ، میوه و سبزیجات خشک ، برنج ، قند ، چای ، شکر ، تافی ، سویا و غیره طراحی و ساخت گردیده . این دستگاه بسته‌بندی مجهز به چهار ترازوی […]

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی دو توزین (گرانول وزنی) BST 102 GT


دستگاه بسته بندی دو توزین: دستگاه بسته بندی دو توزین ؛ مختص بسته بندی انواع مواد گرانولی از جمله حبوبات ، خشکبار ، غلات ، چیپس ، میوه و سبزیجات خشک ، برنج ، قند ، چای ، شکر ، تافی ، سویا و غیره طراحی و ساخت گردیده . این دستگاه بسته‌بندی مجهز به […]

ادامه مطلب